Recenzenci w 2016 roku

Asman Marek, Sosnowiec

Bąk-Sosnowska Monika G., Katowice

Brola Waldemar, Końskie

Brzezińska-Błaszczyk Ewa, Łódź

Burzyńska Monika, Łódź

Car Halina, Białystok

Charkiewicz Angelika, Białystok

Ćwiek Dorota, Szczecin

Florek-Łuszczki Magdalena, Lublin

Gałązkowski Robert, Warszawa

Grochans Elżbieta, Szczecin

Horoch Andrzej, Lublin

Hrycek Antoni, Katowice

Iwanowicz-Palus Grażyna, Lublin

Jamiołkowski Jacek, Białystok

Janiszewska Mariola, Lublin

Jaworski Mariusz, Warszawa

Kaczmarczyk Dariusz, Łódź

Kanadys Katarzyna, Lublin

Kanicka Magdalena, Wrocław

Kapka-Skrzypczak Lucyna, Lublin

Karczewska Bogusława, Białystok

Klatka Maria, Lublin

Kłapeć Teresa, Lublin

Kokot Teresa, Bytom

Kominek Katarzyna, Lublin

Kominek Mateusz, Lublin

Kondrzycka-Dąda Aneta, Warszawa

Krawczyk Wojciech, Lublin

Krzyżak Michalina, Białystok

Kulesza-Brończyk Bożena Emilia, Białystok

Kupcewicz Ewa, Olsztyn

Leszczyński Piotr, Warszawa

Lewko Jolanta E., Bialystok

Łepecka-Klusek Celina M, Lublin

Łuszczki Jarogniew Jacek, Lublin

Macek Paweł, Kielce

Maciorkowska Elżbieta, Białystok

Makara-Studzińska Marta, Lublin

Marcinowicz Ludmiła, Białystok

Maślach Dominik, Białystok

Mroczkowski Artur, Lublin

Nejno-Borkowska Urszula, Warszawa

Nowacka Maria, Białystok

Olewicz-Gawlik Anna, Poznań

Omeljaniuk Wioleta, Białystok

Owoc Alfred, Lublin

Paszko Agnieszka, Białystok

Pawłowska Beata, Lublin

Pędziński Bartosz, Białystok

Pilewska-Kozak Anna B., Lublin

Rodakowska Ewa, Białystok

Sadowska Monika, Lublin

Sadowski Marcin, Kielce

Sienkiewicz Dorota, Białystok

Sikora Jerzy S, Katowice

Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata, Lublin

Sowa Paweł, Białystok

Sygit Katarzyna, Szczecin

Sygit Marian, Szczecin

Szczepanska Maria, Zabrze

Szpringer Monika, Kielce

Tkaczyk Marcin, Łódź

Tyszko Piotr, Warszawa

Wdowiak Artur, Lublin

Wieczorek Piotr, Białystok

Wierzejska Regina, Warszawa

Włoszczak-Szubzda Anna, Lublin

Zajkowska Joanna Maria, Białystok

Zalewska Magdalena, Białystok