Water as a potential source of human and animal infection with protozoa
of the genera Cryptosporidium and Giardia

Hubert Bojar, Teresa Kłapeć
MONZ
2011; 17(1):45-51
ICID: 973821Wszystkich wyświetleń streszczenia: 922
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 6000
Największa liczba ściągnięć: 221 2014.05
Najmniejsza liczba ściągnięć: 7 2012.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 93.75