Plant protection products and farmers’ health – perspectives of the application of biomarkers for evaluation of exposure to pesticides and its biological effects
Lucyna Kapka-Skrzypczak, Małgorzata Cyranka, Marcin Kruszewski, Waldemar Turski
MONZ
2011; 17(1):28-32
ICID: 973811Wszystkich wyświetleń streszczenia: 889
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 4899
Największa liczba ściągnięć: 168 2015.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 15 2012.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 76.55