Wstępne wyniki badań seroepidemiologicznych i klinicznych w kierunku gorączki Q u osób zawodowo narażonych

Elżbieta Monika Galińska, Józef Piotr Knap, Jolanta  Chmielewska-Badora
MONZ
2011; 17(1):1-6
ICID: 961612
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 983
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 3048
Największa liczba ściągnięć: 106 2015.05
Najmniejsza liczba ściągnięć: 10 2012.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 45.49