Pre-hospital and in-hospital management in severe burns. Case report

Wojciech  Roczniak, Magdalena  Babuśka - Roczniak, Krzysztof  Zahaczewski, Hubert  Marek, Krzysztof   Jakubowski, Magdalena  Wojtanowska, Elżbieta  Cipora
MONZ
2017; 23(1):68-72
ICID: 1235628
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 36
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 27
Największa liczba ściągnięć: 27 2017.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 27 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 27