Quality of life of nurses and strategies for coping with stress experienced in the work environment

Ewa  Kupcewicz
MONZ
2017; 23(1):62-67
ICID: 1235627
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 28
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 18
Największa liczba ściągnięć: 18 2017.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 18 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 18