Evaluation of quality of life of persons with locomotor disability living in Germany, Norway, and Poland

Maria  Olszak - Winiarska
MONZ
2017; 23(1):45-50
ICID: 1235624
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 22
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 15
Największa liczba ściągnięć: 15 2017.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 15 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 15