Socio-economic living conditions of children in Poland and the European Union. Part I

Agnieszka  Genowska, Beata   Goworko - Składanek, Krystyna   Szafraniec
MONZ
2017; 23(1):16-24
ICID: 1235621
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 18
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 14
Największa liczba ściągnięć: 14 2017.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 14 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 14