Correlation of allergic skin disease progression and autoimmune thyroid disease – a case study

Małgorzata  Czarny-Działak, Iwona  Stanisławska, Jarosław  Chmielewski, Magdalena  Florek-Łuszczki
MONZ
2016; 22(4):311-314
ICID: 1227616
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 114
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 166
Największa liczba ściągnięć: 56 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 30 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 41.5