Influence of socio-demographic factors on smoking and alcohol consumption among the elderly

Grażyna  Puto, Iwona  Repka, Lucyna  Ścisło, Bożena  Targosz
MONZ
2016; 22(4):298-302
ICID: 1227613
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 106
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 104
Największa liczba ściągnięć: 38 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 16 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 26