Use of psychoactive substances among students in the context of evaluation of college prohealth actions

Bogusława  Karczewska, Jolanta  Gładczuk, Małgorzata  Andryszczyk, Ewa  Kleszczewska
MONZ
2016; 22(4):292-297
ICID: 1227612
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 93
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 156
Największa liczba ściągnięć: 55 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 16 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 39