Analysis of determinants of assessment of satisfaction with provided prenatal care in women after delivery

Grażyna  Iwanowicz-Palus, Agnieszka  Marcewicz, Ewa  Rzońca, Agnieszka  Bień
MONZ
2016; 22(4):270-276
ICID: 1227608
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 139
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 159
Największa liczba ściągnięć: 49 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 28 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 39.75