Knowledge of breastfeeding among women after childbirth

Ewa  Dzbuk, Grzegorz  Bakalczuk, Olga  Padała, Anna  Orzeł, Maciej  Putowski, Marta  Piróg, Marta  Podgórniak, Edyta  Wdowiak, Artur  Wdowiak
MONZ
2016; 22(4):260-263
ICID: 1227606
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 135
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1247
Największa liczba ściągnięć: 657 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 187 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 311.75