Sense of generalized self-efficacy versus dietary choices of young women engaged in fitness for recreational purposes

Maria  Gacek
MONZ
2016; 22(3):227-231
ICID: 1220527
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 182
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 187
Największa liczba ściągnięć: 49 2016.10
Najmniejsza liczba ściągnięć: 18 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 23.38