Socio-demographic determinants of health-related behaviours of women during the reproduction period

Agnieszka  Bień, Ewa  Rzońca, Justyna  Krysa, Grażyna  Iwanowicz-Palus, Agnieszka  Turkosz
MONZ
2016; 22(3):210-215
ICID: 1220524
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 178
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 282
Największa liczba ściągnięć: 55 2016.10
Najmniejsza liczba ściągnięć: 28 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 35.25