Potential role of ticks of the species dermacentor reticulatus and Ixodes ricinus in the circulation of parasitic protozoa: Theileria spp., Babesia spp. and Toxoplasma gondii in the natural environment

Angelina  Wójcik-Fatla, Anna  Kloc, Anna  Sawczyn, Violetta  Zając, Jacek  Sroka, Ewa  Cisak, Aikerim   Kulsharova , Jacek  Dutkiewicz
MONZ
2016; 22(3):165-168
ICID: 1220515
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 238
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 297
Największa liczba ściągnięć: 65 2016.10
Najmniejsza liczba ściągnięć: 20 2017.02
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 37.13