Diagnostic difficulties in establishing the cause of hemolytic uremic syndrome in children

Maria  Szczepańska, Piotr  Adamczyk, Elzbieta  Trembecka-Dubel, Sylwia  Sulik-Gajda, Dawid  Nowak, Paulina  Rączkowska, Katarzyna  Lipiec
MONZ
2016; 22(1):77-81
ICID: 1198728
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 326
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 414
Największa liczba ściągnięć: 48 2016.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 19 2016.11
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 31.85