Knowledge of vitamin K antagonists’ use in atrial fibrillation patients

Daria  Gorczyca-Siudak, Łukasz  Siudak, Jerzy  Mosiewicz
MONZ
2016; 22(1):33-39
ICID: 1198721
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 357
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 491
Największa liczba ściągnięć: 64 2016.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 22 2016.08
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 37.77