Motives for choosing medical studies in the Białystok Region

Ałła  Aleksiejczuk
MONZ
2015; 21(4):428-434
ICID: 1186918
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 438
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 963
Największa liczba ściągnięć: 117 2016.11
Najmniejsza liczba ściągnięć: 21 2015.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 56.65