Quality of life in adolescents with Crohn’s disease

Grażyna  Cepuch, Agnieszka   Gniadek, Sabina   Śręba
MONZ
2015; 21(4):352-356
ICID: 1186904
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 468
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 874
Największa liczba ściągnięć: 88 2016.10
Najmniejsza liczba ściągnięć: 29 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 51.41