Assessment of nutritional status disorders, general fatness and fat distribution in women and men aged 20–30

Anna  Kopiczko, Joanna  Cieplińska, Anna  Stecka
MONZ
2015; 21(4):339-345
ICID: 1186902
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 438
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 992
Największa liczba ściągnięć: 152 2016.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 30 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 58.35