Komentarz do publikacji „Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej”

Gustaw  Wójcik, Jolanta  Piskorz
MONZ
2015; 21(3):338-338
ICID: 1165364
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 409
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 490
Największa liczba ściągnięć: 52 2016.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 7 2016.11
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 23.33