Rainbow trout proteins as potential source of biologically active peptides

Monika  Pliszka, Justyna  Borawska, Monika  Świtaj, Małgorzata  Darewicz
MONZ
2015; 21(3):322-327
ICID: 1165361
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 514
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 848
Największa liczba ściągnięć: 85 2015.11
Najmniejsza liczba ściągnięć: 19 2015.09
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 40.38