Analysis of nutritional value and costs of gluten-free diet compared to standard food ration

Joanna  Myszkowska-Ryciak, Anna  Harton, Danuta   Gajewska
MONZ
2015; 21(3):312-316
ICID: 1165359
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 564
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1084
Największa liczba ściągnięć: 119 2015.11
Najmniejsza liczba ściągnięć: 21 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 51.62