Physical activity of patients with osteoarthritis aged 40–60 from the Łódź Region

Anna  Lipert, Magdalena  Będkowska
MONZ
2015; 21(3):289-294
ICID: 1165355
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 524
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1188
Największa liczba ściągnięć: 92 2016.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 31 2015.10
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 56.57