PHYSICAL ACTIVITY OF SELECTED OCCUPATIONAL GROUPS. Similarities and differences in approach to problems concerning physical activity among employees of corporation, health care staff and teachers

Justyna  Jasik
MONZ
2015; 21(3):254-259
ICID: 1165349
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 527
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 2678
Największa liczba ściągnięć: 244 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 38 2015.09
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 127.52