Pusher syndrome – the role of the Bobath Concept

Adrian  Miler
MONZ
2015; 21(3):250-253
ICID: 1165348
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 485
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 3404
Największa liczba ściągnięć: 437 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 21 2015.09
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 162.1