Risk factors of low birth weight (LBW) baby – logistic regression

Ewa  Wójtowicz, Barbara  Duda-Biernacka
MONZ
2015; 21(3):244-249
ICID: 1165347
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 514
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 977
Największa liczba ściągnięć: 81 2015.12
Najmniejsza liczba ściągnięć: 21 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 46.52