EVALUATION OF THE FUNCTION OF RESPIRATORY SYSTEM IN PATIENTS WITH THE DIAGNOSIS OF PNEUMOCONIOSIS OF SMALL DARKENINGS TYPE

Zdzisław  Brzeski, Wojciech  Sodolski, Piotr  Paprzycki, Katarzyna  Sodolska
MONZ
2009; 15(2):276-281
ICID: 1161565
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 353
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 740
Największa liczba ściągnięć: 123 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 8 2015.07
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 33.64