THE INFLUENCE OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION ON VITAMIN B12 ABSORPTION FROM THE GASTROINTESTINAL TRACT

Jerzy  Baraniak, Andrzej  Prystupa, Jerzy  Mosiewicz
MONZ
2009; 15(2):268-275
ICID: 1161561
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 321
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1033
Największa liczba ściągnięć: 104 2016.02
Najmniejsza liczba ściągnięć: 16 2015.07
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 46.95