OBSTRUCTION OF CELIAC TRUNK AS A CAUSE OF ABDOMINAL PAIN - CASE REPORT

Andrzej  Prystupa, Maria  Kazubek, Patrycja  Lachowska – Kotowska, Jerzy  Mosiewicz
MONZ
2009; 15(2):247-254
ICID: 1161555
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 329
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 507
Największa liczba ściągnięć: 45 2016.11
Najmniejsza liczba ściągnięć: 10 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 23.05