EVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL SITUATION CONCERNING TOXOCARIASIS FROM THE ASPECT OF RISK FOR HUMAN HEALTH

Teresa  Kłapeć, Maria  Stroczyńska-Sikorska
MONZ
2009; 15(1):45-53
ICID: 1161455
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 334
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 520
Największa liczba ściągnięć: 47 2015.12
Najmniejsza liczba ściągnięć: 14 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 23.64