CHARACTERISTICS OF THE FORMS OF SOCIAL SECURITY IN THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL INSURANCE SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES

Leszek  Wdowiak, Sławomir  Ćwikła, Lucyna  Kapka
MONZ
2009; 15(1):126-138
ICID: 1161443
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 313
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 684
Największa liczba ściągnięć: 59 2016.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 13 2016.07
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 31.09