ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC AND SOCIAL DATA CNCERNING PATIENTS OF THE OUTPATIENT DEPARTMENT FOR CHRONIC PAIN TREATMENT

Krzysztof  Brzeziński, Lech  Panasiuk, Maria  Nowinska, Andrzej  Stanisławek
MONZ
2009; 15(1):70-81
ICID: 1161411
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 350
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 667
Największa liczba ściągnięć: 47 2017.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 9 2015.09
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 30.32