Barriers in practicing tourism by the disabled from the aspect of material status

Krzysztof  Kaganek
MONZ
2015; 21(1):77-83
ICID: 1142364
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 793
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 2291
Największa liczba ściągnięć: 174 2017.01
Najmniejsza liczba ściągnięć: 26 2016.07
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 88.12