Preliminary evaluation of VELscope VX effectiveness in detecting lesions on the surface of oral cavity mucosa

Paweł  Milner, Grażyna  Grzesiak-Janas
MONZ
2015; 21(1):71-76
ICID: 1142363
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 732
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 828
Największa liczba ściągnięć: 54 2015.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 12 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 31.85