Assessment of risk of infection with Leptospira spirochetes among rural population in the Lublin Region, with particular consideration of areas exposed to flooding

Jacek  Dutkiewicz, Angelina  Wójcik-Fatla, Violetta  Zając, Bernard  Wasiński, JózefPiotr Knap, Jacek  Sroka, Ewa  Cisak, Anna  Sawczyn
MONZ
2015; 21(1):65-70
ICID: 1142362
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 758
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 829
Największa liczba ściągnięć: 69 2015.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 6 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 31.88