Analysis of perinatal mortality in Ukraine

Valentina  Ginzburg
MONZ
2015; 21(1):49-55
ICID: 1142359
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 791
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 773
Największa liczba ściągnięć: 81 2015.04
Najmniejsza liczba ściągnięć: 10 2017.03
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 29.73