Satisfaction with life among pregnant women

Katarzyna  Kanadys, Justyna   Rogowska, Magdalena  Lewicka, Henryk  Wiktor
MONZ
2015; 21(1):45-48
ICID: 1142358
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 761
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1365
Największa liczba ściągnięć: 100 2015.05
Najmniejsza liczba ściągnięć: 17 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 52.5