Kinesitherapy in Parkinson’s disease

Dorota  Kozak-Putowska, Joanna   Iłżecka, Jolanta  Piskorz, Gustaw  Wójcik, Dorota  Nalepa
MONZ
2015; 21(1):19-23
ICID: 1142353
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 713
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 8409
Największa liczba ściągnięć: 697 2015.11
Najmniejsza liczba ściągnięć: 21 2017.01
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 323.42