Mild adverse events after administration of iodinated contrast agent in computed tomography examination

Emilia  Wyszomierska, Ewa  Pasieka, Robert  Milewski, Urszula  Łebkowska
MONZ
2015; 21(1):7-12
ICID: 1142351
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 793
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1885
Największa liczba ściągnięć: 134 2015.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 22 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 72.5