Effect of hyperbaric oxygen therapy in a patient with Wegener’s granulomatosis – case report

Emilia   Kancik, Tomasz  Mitrut, Tomasz  Pańko, Andrzej  Prystupa, Jacek  Sompor, Tomasz  Lubek, Jerzy   Mosiewicz, Adam  Nogalski
MONZ
2015; 21(1):4-6
ICID: 1142350
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 965
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1263
Największa liczba ściągnięć: 100 2015.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 20 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 48.58