Selected metalloproteinases and their inhibitors in prediction of nifedypine tocolysis effectiveness

Agnieszka  Haratym-Maj, Maria Bożena Warzycka, Marta   Andres-Mach, Bartłomiej   Warzycki
MONZ
2015; 21(1):1-3
ICID: 1142349
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 839
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1252
Największa liczba ściągnięć: 129 2015.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 17 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 48.15