Effect of cigarette smoking on bone mineral density and mass of bone tissue in males
ANNA  KOPICZKO, Joanna   Cieplińska
MONZ
2014; 20(4):449-452
ICID: 1132054Wszystkich wyświetleń streszczenia: 680
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1045
Największa liczba ściągnięć: 112 2015.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 12 2017.04
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 36.03