Poisonous and venomous animals. Selected examples of invertebrales

Teresa  Kłapeć, Grzegorz  Kania
MONZ
2014; 20(1):102-106
ICID: 1103952
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 736
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 5541
Największa liczba ściągnięć: 357 2014.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 16 2014.05
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 153.92