Effect of Finnish sauna baths on the white blood cells count in physically active young males
Marta  Szarek, Dorota  Gryka, Wanda  Pilch, Łukasz  Tota
MONZ
2014; 20(1):70-75
ICID: 1103946Wszystkich wyświetleń streszczenia: 830
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 2809
Największa liczba ściągnięć: 254 2014.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 16 2014.05
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 78.03