A case of a 60-year-old patient with large residual cyst in mandible

Paweł  Milner, Grażyna  Grzesiak-Janas
MONZ
2014; 20(1):37-41
ICID: 1103940
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 773
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 4101
Największa liczba ściągnięć: 242 2014.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 16 2014.05
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 113.92