Universities of the third age and their role in promotion of active life style

Danuta  Wiśniewska, Marzena  Ślężyńska, Jan  Ślężyński
MONZ
2014; 20(1):21-25
ICID: 1103936
Wszystkich wyświetleń streszczenia: 812
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1830
Największa liczba ściągnięć: 249 2014.06
Najmniejsza liczba ściągnięć: 18 2014.05
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 50.83