Use of the FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) or Framework Convention on World Health Organization’s Tobacco Control on the use in workshops on the example of medical facilities
Magdalena  Kozłowska
MONZ
2013; 19(3):351-355
ICID: 1075148Wszystkich wyświetleń streszczenia: 719
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 1273
Największa liczba ściągnięć: 102 2017.02
Najmniejsza liczba ściągnięć: 9 2016.11
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 30.31