Coexistence of ovarian leiomyoma with bilateral ovarian adenofibroma cysticum serosum – a case report
Dobrosława  Sikora-Szczęśniak, Grzegorz  Szczęśniak, Wacław  Sikora
MONZ
2013; 19(3):238-241
ICID: 1075131Wszystkich wyświetleń streszczenia: 709
Wszystkich ściągnięć pełnego tekstu: 2702
Największa liczba ściągnięć: 115 2015.03
Najmniejsza liczba ściągnięć: 25 2016.12
Średnia miesięczna liczba ściągnięć:: 64.33